Aktuality

14.10.2020 13:05

Ošetřovné od 14.10.2020

Nově nebudou školy rodičům nic vystavovat (potvrzovat).  Rodiče si pouze vyplní nový tiskopis "Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení",  KTERÝ BUDE K DISPOZICI NA EPORTÁLU ČSSZ – zatím se připravuje.   Více na Ošetřovné - MPSV Jak žádat o...
13.10.2020 09:54

Uzavření školy – distanční výuka od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020

Z důvodu nařízení vlády se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (uzavření obou stupňů ZŠ). Toto opatření má účinnost od 14. října 2020 od 00:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. Žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského...
11.10.2020 18:40

Moodle - webový nástroj nejen pro distanční výuku

Vážení rodiče, milí žáci,  uvádíme do provozu nový webový nástroj Moodle, určený pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Moodle je významnou složkou zajišťující distanční výuku. Žáci si mohou stahovat: výukové materiály (prezentace, obrázky, videa a další...
09.10.2020 14:20

Organizace výuky na naší ZŠ od 12. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující: U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění.  U 2. stupně základních škol se zavádí STŘÍDAVÁ VÝUKA. Pro ZŠ Bojanov platí: v týdnu od...
02.10.2020 20:52

Epidemiologická nařízení od 5. 10. 2020

Na základě nařízení č. 3/2020 Krajské hygienické stanice Pardubického kraje dochází ke změně: U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění. U 2....
14.09.2020 21:37

Upozornění!

​Vážení rodiče a návštěvníci školy, na základě Manuálu k hygienickým opatřením (vydaného MŠMT) Vás žádáme o možnost NEVSTUPOVAT do budovy školy. V případě důležité události, vyzvedávání dětí ze školní družiny, zvoňte a řiďte se pokyny pana školníka, který má na starosti vrátnici. Cílem tohoto...
09.09.2020 21:23

Nošení roušek ve škole

Vážení rodiče, milí žáci, z důvodu stále se zhoršující epidemiologické situace v České republice rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov. Roušky – od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve...
08.09.2020 11:56

Termíny plaveckého výcviku pro 3.- 5. ročník

Termíny plaveckého výcviku pro 3.- 5. ročník
07.09.2020 21:53

Info: Obecní auto - čas odjezdů

Obecní auto odjíždí od školy: ve 13,30 směr Libkov                                             ve 14,00 směr Prachovice
06.09.2020 22:15

Info k poplatkům: školní družina, školní klub a poplatek za sešity, pracovní sešity a pomůcky na Vv!

Vybíráme: 500 Kč od žáků 1. třídy - na družinu 500 Kč od žáků 2.- 5. třídy  - 200 Kč na družinu či klub (300 Kč bude převedeno z loňského šk. roku - Covid 19)                                    ...

Vytvořeno službou Webnode