FLORBAL 5. - 9. TŘÍDA


* pro žáky 5. - 9. ročníku
* čtvrtek 13:30 - 15:00

* Lucie Nováková/Lenka Nevečeřalová

PŘIHLÁŠKA - FLORBAL

Jako zákonní zástupci dítěte jsme si vědomi případných epidemiologických rizik spojených s provozem zájmových kroužků.