SPORTOVNÍ KROUŽEK


* pro žáky 6. + 7. ročníku
* pondělí 13:30 - 15:00
* pro malý zájem KROUŽEK NEOTEVŘEN

* Mgr. Lenka Simonová