SPORTOVNÍ KROUŽEK


* pro žáky 6. + 7. ročníku
* pondělí 13:30 - 15:00

* Mgr. Lenka Simonová

PŘIHLÁŠKA - SPORTOVNÍ KROUŽEK

Jako zákonní zástupci dítěte jsme si vědomi případných epidemiologických rizik spojených s provozem zájmových kroužků.