KORÁLKOVÁNÍ 3. + 4. TŘÍDA


* pro žáky 3. + 4. ročníku
* středa 12:30 - 13:30

* Markéta Mrkvičková

PŘIHLÁŠKA - KORÁLKOVÁNÍ

Jako zákonní zástupci dítěte jsme si vědomi případných epidemiologických rizik spojených s provozem zájmových kroužků.