TANEČNÍ KROUŽEK


* pro dívky 1. - 5. ročníku
* úterý 12:30 - 13:30

* Mgr. Lenka Simonová

PŘIHLÁŠKA - TANEČNÍ KROUŽEK

Jako zákonní zástupci dítěte jsme si vědomi případných epidemiologických rizik spojených s provozem zájmových kroužků.