FLORBAL 2. - 4. TŘÍDA


* pro žáky 2. - 4. ročníku
* pondělí 12:30 - 13:30

* Lucie Nováková/Lenka Nevečeřalová

PŘIHLÁŠKA - FLORBAL

Jako zákonní zástupci dítěte jsme si vědomi případných epidemiologických rizik spojených s provozem zájmových kroužků.