SBOROVÝ ZPĚV 1. + 2. TŘÍDA


* pro žáky 1. a 2. ročníku
* středa 12:00 - 13:00
* začínáme 6. 10.

* Mgr. Hana Josefína Blažková

OMLUVENKA - SBOROVÝ ZPĚV