SBOROVÝ ZPĚV 1. + 2. TŘÍDA


* pro žáky 1. a 2. ročníku
* středa 12:30 - 13:30

* Mgr. Hana Josefína Blažková

PŘIHLÁŠKA - SBOROVÝ ZPĚV

Jako zákonní zástupci dítěte jsme si vědomi případných epidemiologických rizik spojených s provozem zájmových kroužků.