KORÁLKOVÁNÍ 1. + 2. TŘÍDA


* pro žáky 1. + 2. ročníku
* středa 13:30 - 14:30

* Markéta Mrkvičková

PŘIHLÁŠKA - KORÁLKOVÁNÍ

Jako zákonní zástupci dítěte jsme si vědomi případných epidemiologických rizik spojených s provozem zájmových kroužků.