VOLEJBAL


* pro žáky 8. + 9. ročníku
* úterý 14:30 - 15:30

* Mgr. Soňa Chvojková

PŘIHLÁŠKA - VOLEJBAL

Jako zákonní zástupci dítěte jsme si vědomi případných epidemiologických rizik spojených s provozem zájmových kroužků.