Besedy v pondělí 23.2. - "Tonda Obal na cestách"

20.02.2015 10:26

Vážení rodiče,  milí žáci, 

prázdniny pomalu končí a nás čeká návrat do školních lavic. Pro zpříjemnění pondělního dne se zúčastníme bezplatné besedy na téma ekologie.

 

Základní informace o bezplatném ekologickém programu společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách:

  • beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol,
  • vše je pro školu zdarma,
  • besedy jsou vhodné pro všechny ročníky školy,
  • besedy jsou vhodným doplněním environmentální výchovy žáka,zhruba odpovídající tématickému okruhu "Vztah člověka k prostředí"průřezového tématu "Environmentální výchova" v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání,
  • cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů,
  • program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK,
  • další informace naleznete na stránkách www.tonda-obal.cz, zde je k náhledu i krátké video o programu na odkazu https://www.

             ucitele.tonda-obal.cz/videa/ pod názvem Klasický Tonda Obal. 

Vytvořeno službou Webnode