Informace pro žáky 9. ročníků

04.05.2020 13:20

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

 jistě jste zaznamenali uvolňování bezpečnostních opatření.  Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost  žáků.

Od 11.5. do škol budou moci docházet  žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Tedy do školy přijdou jen žáci, kteří budou skládat přijímací zkoušky.

Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky (český jazyk a matematika), cílem je příprava na přijímací zkoušku.

 

Ostatní žáci se dále budou vzdělávat jako doposud.

 

Pravidla:

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Vytvoříme jednu skupinu a výuka bude probíhat v pracovně fyziky a chemie.
 • Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky –2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Ve třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 

Doba výuky: 7:30 – 11:30, výuka bude zaměřena na český jazyk a matematiku

První týden by výuka probíhala každý den. Následující týden uvidíme podle potřeby, možná obden. Domluvíme se individuálně.

Odjezd domů pro dojíždějící by byl v 11:40.

Zatím bez stravování.

Povinností zákonného zástupce je  podepsat čestné prohlášení a seznámení – přinést 11.5.2020

 

Vytvořeno službou Webnode