Informace k organizaci školních skupin žáků 1. stupně od 25. 5.

22.05.2020 20:53

Milí rodiče, 

vězte, že se na Vaše děti už těšíme a věříme, že nástup dětí do školy kombinovaný s pokračující distanční výukou společně s Vámi zvládneme. Děkujeme Vám předem za součinnost při seznámení dětí s novým režimem i nutnými hygienickými opatřeními, která bereme zodpovědně, ale také víme, že jim lze vdechnout lidskou tvář, a jsme si vědomi toho, že se je děti budou v prvních dnech teprve učit.

 

Hygienické pokyny

  • dodržujte prosím čas příchodu do školy 
  • každé dítě musí mít dvě roušky plus sáček na jejich odkládání
  • doprovázející osoby prosíme o dodržování předepsaných rozestupů v prostoru před školou (aktuálně 2m), případně o použití roušky
  • první den školy je třeba přinést vytištěné, vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ . Prohlášení bude též možno vyplnit na místě u vchodu do školy.

    Bez prohášení podepsaného zákonným zástupcem nebude dítě přijato do skupiny!

 

Od 25. května otevíráme žákovské skupiny pro 1. stupeň. 

Celkem budou 4 skupiny i s odpoledním režimem.

Skupina Žáci Vyučující
7,30-10,15
Vyučující 
10,15 - odpoledne
Oběd
1 1. roč.  tř. učitelka   vychovatelka 12,15
2 2. roč. tř. učitelka asistentka pedagoga 12,00
3 3. roč. tř. učitelka asistentka pedagoga 11,40
4 5. roč. tř. učitelka asistentka pedagoga 11,30
        11,15 - 11,40
žáci, kteří odjíždí
v 11,40 busem

 

 

 

 

Vytvořeno službou Webnode