Informace pro rodiče žáků na 2. stupni

29.05.2020 13:52

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o chystaném obnovení výuky žáků na II. stupni. Nebudeme zde citovat příslušná vládní nařízení, ale budeme se snažit uplatňovat veškerá možná opatření, která jsou nutná a potřebná k zabezpečení ochrany zdraví žáků, zaměstnanců školy i Vás rodičů.

Výuku zahajujeme v pondělí 8. června 2020.

Pro žáky, kteří se výuky neúčastní, budou nadále platit postupy a pravidla, která jsou pro distanční výuku. Ta bude pokračovat dále, pouze videovýuky budou pravděpodobně přesunuty na odpolední čas.

Výuka bude probíhat pro žáky  8.  a  9. ročníku v pondělí, středu a pátek. Pro žáky 6. a 7.ročníku v úterý a čtvrtek. Vyučování začíná v 7,30 hodin a bude trvat do 13,00. V tomto čase je zahrnuta i doba na oběd. Případné přihlášení na obědy provedete dle pokynů, které naleznete na webu školy.

První den budou žáci poučeni o všech organizačních a bezpečnostních pravidlech, která budou povinni dodržovat. Jejich opakované neplnění může být důvodem jejich vyřazení z výuky.

Během dopoledne proběhne výuka ve třech cyklech. První dva (cca 90min – dle potřeby a situace) se budou týkat výuky Čj, M a cizího jazyka. Třetí bude doplněn dalšími předměty (D, F, Ch, Z, Př,..). O konkrétním rozvrhu budou žáci včas informováni.

Žáci si s sebou přinesou psací a rýsovací potřeby a školní sešity (další pomůcky po domluvě s vyučujícím), svačinu, něco k pití, 2 ks roušek a sáček na ně. Při příchodu do školy se nebudou shlukovat, po přezutí odchází do svých kmenových tříd. Důsledně dbají pokynů učitelů i nepedagogických pracovníků školy. První den žáci při příchodu do školy odevzdají Vámi vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení naleznete na webových stránkách školy, v příloze tohoto emailu nebo zde: https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ .

Prohlášení bude též možno vyplnit na místě u vchodu do školy.

Pro závazné přihlášení Vašeho dítěte do této výuky je třeba vyplnit formulář přihlášení žáka 2. stupně na www.zsbojanov.cz a to do středy 3. června 2020 do 12 hod. Prosíme o dodržení termínu pro doladění organizačních a bezpečnostních postupů.

Rodičům ani žákům, kteří se výuky neúčastní, není vstup do školy povolen.

 

Zároveň bychom Vás touto cestou informovali o následujícím:

  1. Na pondělí 29.6. a úterý 30.6. je vyhlášeno Ředitelské volno (z technických důvodů). Vysvědčení bude vydáváno v pátek 26.června od 7,30 hod. Výuka tento den skončí v 8,30. Oběd tento den není.
  2. Během pondělní (úterní) výuky v posledním týdnu budou žáci odevzdávat učebnice. Ty budou v řádném stavu (slepené, vygumované, …), podepsané a všechny. Nové učebnice žáci obdrží v září.

 

Vytvořeno službou Webnode