Závěr školního roku

22.05.2020 20:51

Školní rok 2019/2020 - závěr školního roku

ŽÁCI 9. TŘÍDY

Od pondělí 11. 5. 2020, na základě pokynu MŠMT, nabízíme žákům deváté třídy možnost osobní přítomnosti ve škole, za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

 • Přihlášení žáka k nepovinné přípravě na SŠ je nutné nejpozději do 8. 5. nahlásit třídní učitelce.
 • Výuka bude probíhat od 7,30 do 11,30 hodin.
 • Příprava bude probíhat pouze z předmětů český jazyk a matematika.
 • Výuka bude probíhat ve skupinách maximálně 15 žáků.
 • Každý žák musí mít na každý den k dispozici dvě vlastní čisté roušky a sáček na roušky.
 • Škola zajistí obědy ve školní jídelně od 18.5.2020.
 • Podrobnosti průběhu výuky zde.
 • Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení (příloha 1).
 • Podrobnosti k hygienickým opatřením a organizaci naleznete v dokumentu MŠMT (příloha 2).

Příloha 1-čestné prohlášení

Příloha 2-pokyny z MŠMT

 

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Od pondělí 25. 5. 2020 bude žákům I. stupně umožněna účast na vzdělávacích aktivitách ve škole. Účast žáků není povinná.

 • Přihlášení žáka k nepovinné účasti ve škole je nutné nejpozději do 15. 5. vyplněním on-line přihlášky (viz níže).
 • Výuka bude probíhat ve skupinách maximálně 15 žáků.
 • Výuka od 7.30 do 11.30 hod.
 • Odpolední program ve stejné skupině jako dopolední výuka maximálně do 15.30 hod.
 • O vytvoření jmenných seznamů skupin a organizačních podrobnostech budou rodiče informováni v týdnu 18. 5. – 25. 5.
 • Každý žák musí mít na každý den k dispozici dvě vlastní čisté roušky a sáček na roušky.
 • Škola zajistí obědy ve školní jídelně.
 • Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení (příloha 1).
 • Podrobnosti k hygienickým opatřením a organizaci naleznete v dokumentu MŠMT (příloha 2).

Vyplňte, prosím, on-line přihlášku (viz níže), ve které sdělte, zda Vaše dítě bude školu navštěvovat:

 • v době od 7. 30 do 11. 30;
 • zda se zúčastní i odpoledních aktivit od 11. 30 do 15. 30 (které dny v týdnu);
 • nebo zda již do školy nepůjde a  bude se nadále vzdělávat distančně.

Školní jídelna

 • Bude v provozu od 25. 5. 2020 pro děti přihlášené do skupin, od 18.5. pro 9. ročník a pro cizí strávníky.
 • K 30. 6. 2020 dojde k vyúčtování stravného běžným způsobem.

Školní družina

 • Do konce června v provozu od 11,30 - 15,30 hod.
 • Poplatek za školní družinu (školní klub) za měsíce březen, duben, květen bude žákům převeden na měsíce září, říjen a listopad 2020. 
 • Žákům 5. ročníku a všem žákům, kteří příští rok družinu nebudou navštěvovat, bude poplatek převeden na poplatek za pracovní sešity a pomůcky na VV (300 Kč)

Kroužky

Poplatky za kroužky budou za neodučené hodiny vráceny - DDM Chrudim - informace.

Vysvědčení a učebnice

V průběhu měsíce června doplníme termín a způsob předání vysvědčení a učebnic.

Vytvořeno službou Webnode