SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Skuteč

 • Zařízení SPC  přispívá:

  • k zajištění SPC pro sluchově postižené v Pardubickém kraji
  • ke snadnějšímu přístupu klientů k poradenským službám regionů Skutečska, Chrastecka a Hlinecka
  • ke snadnějšímu integračnímu procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení - sluchové, vady řeči, mentální, autismus) do běžného vzdělávacího proudu

  Personální zajištění:

  • psycholog
  • speciální pedagog, surdoped – logoped
  • speciální pedagog, etoped – psychoped
  • logopedické asistentky

  Kontakty:

  • ředitelka Mgr. Bc. Eva Rybenská: e-mail: eva.rybenska@spzs-skutec.cz, tel.: 469350116, 731 557 454
  • e-mail: spc@spzs-skutec.cz
  • telefon logoped, surdoped: Mgr. Monika Kunhartová - 730187640, Mgr. Dana Marková - 731 557 441
  • telefon psychoped, etoped: Mgr. Jaroslava Melezínková - 731 557 442
  • telefon psycholog: Mgr. Lenka Burianová - 731 557 444

 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Pardubice

 • je součástí Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s.
 • vzniklo 1.1.1996
 • služby zajišťuje:
  • v terénu - v rodinách, školských zařízeních, ústavech, atd.
  • ambulantně v SPC, Stavbařů 304, Pardubice

Adresa:

Komenského 432, Pardubice 530 03

tel./fax: 466 651 851

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Jana Hanzlíková - vedoucí SPC

tel.: 466 049 917, 466 049 918

e-mail: hanzlikova@svitani.cz

 

PhDr. Lidmila Pekařová - psychodiagnostika

tel.: 466 049 921

 

Poslání SPC

 • Poskytovat speciálně pedagogickou, sociální a psychologickou péči handicapovanýmdětem s cílem usnadnit jim integraci do společnosti

Cílová skupina

 • děti s kombinovaným postižením
 • děti s tělesným postižením
 • děti s mentálním postižením
 • děti s autismem
 • děti s vadami řeči

Působnost SPC

 • Pardubický kraj - region Pardubice, Chrudim

 

Standardní služby SPC poskytují

 • speciální pedagožky
 • klinická psycholožka
 • sociální pracovnice
 • logopedka
 • autistická koordinátorka      

 

Vytvořeno službou Webnode