výchovný poradce školy

Mgr. Marie Sýkorová

E-mail: masykorka@seznam.cz

tel. 608 728 699

Konzultační hodiny: Út 14:30 - 15:30 

                              Pá 14:00 - 15:30 

                              kdykoliv dle individuální dohody.

  • řeší záležitosti týkající se chování i prospěchu dítěte

  • zprostředkovává informace pro žáky a rodiče v síti studijních a učebních oborů

  • spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou

  • poskytuje poradenské služby v oblasti studijních možností a následné uplatnitelnosti na trhu práce

  • informuje žáky a rodiče o způsobu, termínech a organizaci podávání přihlášek na střední školy

  • konzultuje problémy s rodiči i dětmi

  • vede přehled o integrovaných žácích, o žácích s poruchami chování i o žácích talentovaných

 

Vytvořeno službou Webnode