cizí jazyk pro život

Naše škola zapojila do projektu s pracovním názvem Cizí jazyky pro život.

Jeho obecné cíle stanovené výzvou a rozpracované do aktivit našeho projektu jsou:

 

  • Zavádění rodilých mluvčích do vyučovacího procesu i volnočasových aktivit v základních školách včetně financování jejich pobytu
  • Podpora internacionalizace škol, a to efektivním zapojením rodilých mluvčích a/nebo metodickým vedením při přípravě mezinárodních projektů škol a/nebo metodickou podporou pedagogů při vzdělávání dětí/žáků cizinců
  • Podpora využívání cizích jazyků při výuce nejazykových odborných předmětů a napříč předměty v ZŠ a rovněž při mimovýukových a zájmových aktivitách žáků
Zvyšování úrovně jazykových znalostí žáků, učitelů a ostatních pracovníků základních škol v kontextu se zaváděním metody CLIL do 

 

Vytvořeno službou Webnode