Projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji"

    V letošním školním roce pokračují žáci naší školy v účasti na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, který realizuje i Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi.

    V nově zařízených odborných učebnách probíhá pravidelná výuka určená žákům 7., 8. a 9. ročníku. Výuka je zaměřená především na praktické dovednosti v předmětech fyzika, chemie, zeměpis a biologie. Navíc jsou pro zájemce připraveny i soutěže družstev – v prosinci nás čeká Mikulášská a v červnu Zelené peklo. V rámci projektu mohou žáci navštěvovat i zájmové kroužky Mladý chemik, Fyzik objevitel, Geografie a Biologický kroužek. 

 

V tomto školním roce již žáci absolvovali výuku na následující témata:

  • Mapa světa - přírodní podmínky (orientace v mapách, určování světadílů podle fotografií, slepá mapa).
  • Orientace v terénu (orientace v terénu podle zadaného itineráře a plnění zadaných úkolů – soutěž).
  • Barevný podzim (práce s mikroskopy v biologické laboratoři, zkoumání vzorků vody a zeleninových plodů).
  • Léčivky (příprava několika druhů bylinných čajů - čaj z dobromyslu, černého bezu, máty, zeměžluče a meduňky, léčivé účinky těchto bylin).
  • Oheň v chemii I. ( zabarvení plamene za použití různých chemikálií, výroba gelu)
  • Oheň v chemii II. (Faraonovy hadi)
  • Fyzikální měření s využitím počítače I. (měření síly elektronickým siloměrem, počítačové zpracování výsledků)
  • Fyzikální měření s využitím počítače II. (měření frekvence zvuku, počítačové zpracování výsledků, znázornění průběhu zvukového jevu, ...)

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů a navázání spolupráce mezi SŠ, ZŠ a sociálními partnery škol. Projekt by měl umožnit žákům obou typů škol pracovat v nově vybavených učebnách, laboratořích a dílnách pod vedením zkušených pedagogických pracovníků středních škol s novými moderními přístroji. Žáci SŠ budou v těchto učebnách absolvovat povinnou výuku i volnočasové aktivity. Žáci ZŠ budou v rámci spolupráce v těchto učebnách realizovat především praktická cvičení (laboratoře nebo dílny). Spolupráce se sociálními partnery bude směřována především na motivaci žáků ke studiu přírodovědných a technických oborů. Odborníci z praxe žákům v rámci výuky a odborných exkurzí přiblíží nové technologie a prostředí svých firem. 
Pro mnohé žáky projekt zprostředkuje první kontakt s praxí. Budou tak lépe připraveni k profesní volbě přírodovědných a technických oborů napříč vzdělávací soustavou.

Více o projektu naleznete zde:

https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/Ze%C5%BEivota%C5%A1kol/ProjektyEU/tabid/230/articleType/ArticleView/articleId/23272/Zakladni-informace-o-projektu-Podpora-prirodovedneho-a-technickeho-vzdelavani-v-Pardubickem-kraji.aspx

 

Projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji"

Vytvořeno službou Webnode