SBOROVÝ ZPĚV


Až do odvolání se kvůli aktuálním doporučením kroužek NEKONÁ.

* pro žáky 3. - 9. ročníku
* středa 13:30 - 15:00
* začínáme 6. 10.
* komunikujeme přes MS Teams (noty, nahrávky, vzkazy...)

* Mgr. Darja Michálková

OMLUVENKA - SBOROVÝ ZPĚV