SBOROVÝ ZPĚV


* pro žáky 3. - 9. ročníku
* středa 13:30 - 15:00

* Mgr. Darja Michálková

PŘIHLÁŠKA - SBOROVÝ ZPĚV

Jako zákonní zástupci dítěte jsme si vědomi případných epidemiologických rizik spojených s provozem zájmových kroužků.