lyžařský výcvik

Lyžování nebo snowboarding se skládá z dvanácti vyučovacích hodin obsažených v šesti lekcích a je určen pro děti z prvního stupně základní školy. Náplní je skupinová výuka lyžařských nebo snowboardových dovedností. Děti budou rozděleny do skupin dle míry svých dovedností. Poslední lekce bude karnevalová a každé dítě může mít svoji masku, v poslední lekci budou pro děti nachystány závody. Po skončení obdrží účastnický list, dárek, DVD s fotkami a videem z celého kurzu bude po zpracování rozdáno dětem ve školní družině. Po celou dobu včetně dopravy tam i zpět budou děti neustále pod pedagogickým dozorem, který zajišťuje Ski Fanatic. Cílem je osvojení si nových lyžařských nebo snowboardových dovedností a rozšířit doposud získané lyžařské nebo snowboardové dovednosti, naučit děti bezpečnému pohybu a chování na sjezdovkách, výuka nových trendů lyžování a snowboardingu, u pokročilých základní prvky freestyle a závodního lyžování. Kurz je možné absolvovat pouze na lyžích nebo pouze na snowboardu.

 

Místo a den: Ski areál Hlinsko, Středa

Termíny: 4. 1. 2017, 11. 1. 2017, 18. 1. 2017, 25. 1. 2017, 1. 2. 2017 a 8. 2. 2017

Odjezd od ZŠ v 13.20

Předpokládaný příjezd k ZŠ v 17.15, o přesném čase příjezdu budete vždy informováni formou SMS. V případě, že si budete chtít své dítě vyzvednout přímo ve ski areále po skončení výuky, můžete pouze s odevzdaným lístečkem s prohlášením, že si dítě vyzvedáváte osobně ve ski areále, datum a podpis. V takovém případě prosím informujte vedoucího instruktora a nepřebírejte si své dítě a lyžařské vybavení bez toho aniž byste, o tom kohokoli informovali.

Správná výstroj a výzbroj je důležitá pro absolvování kurzu. Každé dítě musí mít helmu, lyžařské brýle, lyžařské/snowboardové boty, lyže/snowboard o délce úměrné výšce postavy, tj. -10 až -20 cm k výšce postavy, teplé oblečení, rukavice, tenkou čepici nebo kuklu pod helmu, chránič páteře na snowboard, lyžařské brýle. Veškeré vybavení musí být podepsané (jméno, příjmení a název ZŠ/MŠ). Vše bude zabalené v jedné tašce, která musí být označena štítkem se jménem a příjmením a názvem ZŠ/MŠ. Lyže budou zvlášť svázané a nedávejte je prosím do vaků!! Lyže i lyžařská obuv musí být také označená jménem, příjmením a názvem ZŠ/MŠ. Nezapomeňte v den první lekce odevzdat kopii dokladu o seřízení bezpečnostního vázání u lyží!! Neplatí pro SNB!!

 

Prosím nedávejte dětem hůlky, dětem budou hůlky zdarma zapůjčeny dle potřeby!!!!!

 

Prosíme rodiče ze ZŠ Bojanov, aby označili tašky dětí s vybavením červenou stuhou nebo červeným provázkem. (slouží k ulehčení při rozlišení s jinou ZŠ)

 

Vybavení si ráno děti nechávají na místě předem určeném v prostorách ZŠ. V šatně se děti po skončení vyučování a po obědě převléknou do lyžařského oblečení. Civilní oblečení a školní aktovku si děti berou s sebou do autobusu.

Děti navštěvující školní družinu, musí mít odevzdaný a podepsaný lísteček s prohlášením o uvolňování dítěte v termínech konání lyžování/snowboardigu ze školní družiny a se souhlasem předávání dítěte pověřenému pracovníkovi Ski Fanatic a to pouze v termínech konání lyžování/snowboardingu.

Cena: 2490,- Kč; cena je včetně DPH, v ceně je zahrnuto: šest lekcí lyžování/snowboardingu - 12 vyučovacích hodin, doprava autobusem tam i zpět (smluvním dopravcem), jízdné na vlecích v celém areálu, základní úrazové pojištění, občerstvení a DVD.

Informace o platbě: částku 2490,- Kč uhradíte nejpozději do 5. 12. 2016 převodem na účet číslo: 263085157/0300, jako variabilní symbol uvedete rodné číslo dítěte bez lomítka a do zprávy pro příjemce uvedete jméno dítěte (nutné)!!!! Jako specifický symbol uvedete 011.

Přihlášením do kurzu můžete tuto zimní sezónu využít zvýhodněné ceny 310 Kč za veřejnou individuální výuku pro jakéhokoli člena rodiny. Slevu uplatníte pouze ve ski areálu Hlinsko. Při placení výuky v kanceláři školy, stačí pouze sdělit jméno přihlášeného dítěte do kurzu a název ZŠ/MŠ, kterou navštěvuje.

Kontakt: Martin Dostál 728 427 919, lyžařská škola Hlinsko 775 022 650 nebo 722 010 997, email: skifanatic.cz@gmail.comwww.skifanatic.cz

O jakýchkoli případných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím emailu. V případě jakýchkoli dotazů se nás nebojte kontaktovat.

 

 

Vytvořeno službou Webnode