TANEČNÍ KROUŽEK


... tance břišní i nebřišní

* pro 1. - 5. ročník
* pondělí 12:30 - 13:30

* Mgr. Lenka Simonová

OMLUVENKA- TANEČNÍ KROUŽEK