ČTENÁŘSKÝ DENÍK

  • během pololetí přečteš minimálně dvě knížky (libovolné), tzn. minimálně 4 knihy za školní rok

  • čím více knížek přečteš, tím lépe  - budeme soutěžit o nejlepšího čtenáře ;-)

  • o každé přečtené knížce zpracuješ zápis do čtenářského deníku 

  • mimo záznamu v deníku svou knížku představíš ostatním v hodině ČJ 

Kontroly čtenářského deníku

Během školního roku si čtenářské deníky vyberu ke kontrole čtyřikrát. Pokaždé by v něm měla být alespoň jedna nová kniha.

 

1. kontrola (1. čtvrtletí)         středa   14.11.2018

2. kontrola (pololetí)              středa   16.1.2019

3. kontrola (3. čtvrtletí)         středa   17.4.2019

4. závěrečná kontrola             středa   12.6.2019

 

Jak budeme psát do čtenářského deníku

Zápis o přečtené knížce by měl obsahovat:

  • název knihy
  • autor – jméno spisovatele
  • obsah – stručný, stačí pár vět, soustřeď se na hlavní postavy (kdo), hlavní děj (o čem), kdy se to odehrálo a kde (prostředí), piš vlastními slovy – neopisuj nic z obalu knížky ani odjinud, zkus to samostatně
  • hodnocení – tvůj názor na knihu nebo pocit z knížky (zprvu postačí, když si  poznamenáš, jestli se ti knížka líbila, nebo jestli byla nudná, jestli se ti už nechtěla ani dočítat, nebo jestli byla úplně úžasná)
  • obrázek – namalujte podle chuti, může být i nemusí

Každý, kdo si tvůj zápis přečte, by měl pochopit, o čem knížka byla. Proto dávej  pozor na to, aby věty na sebe navazovaly a abys nepřeskakoval v ději, aby text dával smysl.

Nezapomeň, že každá věta začíná velkým písmenem a končí tečkou nebo otazníkem či vykřičníkem.

Pokus se psát tak, aby se ti neopakovala stejná slova. Velmi často opakujeme slova  jako který, jsem, byl.

Piš raději kratší věty, nezamotáš se do psaní čárek mezi větami a tvoje vyprávění bude přehlednější.

Celý zápis si po sobě na závěr vždycky ještě jednou pečlivě přečti a zkontroluj, že ti nikde nechybí čárky, háčky, tečky.

Zápis o další knížce začínej vždy na novou stránku.


Během školního roku si čtenářské deníky vyberu ke kontrole čtyřikrát. Pokaždé by v něm měla být alespoň jedna nová kniha.

 

 

 

Vytvořeno službou Webnode