vybavení školy

Ve škole je osm prostorných kmenových tříd, z nichž dvě jsou zároveň využívány jako školní družiny. Dále se v budově nachází 3 odborné pracovny – výtvarná místnost, počítačová učebna a fyzikální a chemická pracovna, které je možno v případě potřeby přebudovat na kmenové třídy. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny (malou pro gymnastiku a posilování a velkou pro sportovní hry – tato zároveň díky svému uspořádání slouží jako divadelní sál pro školní besídky a akce podobného typu). V budově se též nachází cvičná kuchyňka a další prostory pro kabinety, sborovnu a ředitelnu. V areálu školy se nachází dílna pro předmět Praktická výchova.

Žáci využívají víceúčelové oplocené antukové hřiště u školy a zrekonstruované fotbalové hřiště.

Vytvořeno službou Webnode