pravidla přijímání žáků

Vážení rodiče, chceme Vám pomoci se zorientovat v pravidlech, která jsou stanovena zákonem pro přijímání žáků do 1. třídy, proto nabízíme následující informace.

 • Podmínky pro přijetí

1)     odevzdání vyplnění přihlášky na standardním formuláři

·         k vyzvednutí v ředitelně školy a ke stažení  zde.

·         rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování

2)     absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu – přesné datum a organizaci zápisu určí ředitel školy (zveřejní na webových stránkách školy, na nástěnce u hlavního vchodu do školy)

3)     školní zralost (posouzeno rodiči, zapisujícím pedagogem, popř. školským poradenským zařízením – PPP, SPC atp.)

4)     vhodné personální, materiální a prostorové podmínky

5)     podpis Smlouvy o vzdělávání (smlouva je uzavírána na 1 školní rok a prodlužována dodatkem)

 

 • Preferenční kritéria

Oblasti, které budou u zápisu hodnoceny

 • Doručení přihlášky – stále jedno z hlavních hodnotících kritérií            
 • Řeč
 • Samostatnost
 • Komunikační dovednosti
 • Barvy
 • Tvary (geometrické)
 • Orientace ve 2D a 3D (nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu)
 • Čtení předmětů (co je první, co poslední, co je před, co za)
 • Vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy
 • Výtvarný projev + jeho popis
 • Písnička + muzikálnost, hudební dovednosti
 • Pohybové dovednosti
 • Porovnávání velikosti a počtu
 • Matematické dovednosti
 • Čtenářské dovednosti
 • Báseň

 

 • Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

1)    Písemná žádost zákonných zástupců

2)    doporučení školského poradenského zařízení

3)    doporučení odborného lékaře

4)    doporučující vyjádření MŠ 

 

Vytvořeno službou Webnode