zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/19 se koná 9. 4. 2018 od 15.30 hodin pro děti narozené od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012.

  • Každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.zsbojanov.cz). Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.
  • O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem (zsbojanov@seznam.cz).
  • Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).
  • Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu. Pokud se zákonný zástupce se svým dítětem nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2018/19.
  • Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí při zápisu doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • V případě předčasného zápisu dítěte (narozeného od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013), musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012) a doporučení z pedagogicko-psychologické a od odborného lékaře (narození 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013).
  • Výsledky budou vyvěšeny na webu školy pod registračním číslem do 10. 4. 2018.

Formuláře

Náhradní termín zápisu

  • Pokud se nemůžete z jakéhokoliv důvodu k zápisu dostavit, nezoufejte, máme pro Vás po individuální domluvě náhradní termín.
  • Termín je možné si domluvit telefonicky tel. 739 203 107 nebo elektronicky na zsbojanov@seznam.cz   

Díky, že si vyberete právě nás!

 

Vytvořeno službou Webnode