KONZULTACE


  • Byli jste nemocní a uniklo vám učivo?
  • Je pro vás probíraná látka obtížná?
  • Nejste si jisti, jak vyřešit zadanou úlohu?
  • Chcete si více zdokonalit své znalosti, či získat nějaké navíc?
  • Je pro vás učivo v hodinách příliš snadné a chcete řešit více netradičních úloh?

Přijďte bez obav na konzultační hodiny (viz Kontakty), jsme tu pro vás. 

Stačí se domluvit s konkrétním vyučujícím.  

Na konzultačních hodinách rádi uvidíme i Vás, milí rodiče, pokud potřebujete prodiskutovat prospěch Vašeho dítka.