BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM


Velice nás těší, že jste pro start školní etapy života vašeho dítěte vybrali právě naši školu.

Nejen v prvním ročníku, ale také v průběhu celé školní docházky je naší prioritou individuální přístup ke každému dítěti a vytváření přátelského a bezpečného školního prostředí.

Velkou výhodou naší školy je umístění učeben, školní jídelny s kuchyní i školní družiny v jedné budově. Přímo ve škole také realizujeme zájmové kroužky - v naší režii, zajišťované DDM Chrudim nebo místními spolky.

Začátek a konec vyučování je přizpůsoben jízdnímu řádu autobusových spojů na trase mezi Bojanovem a Chrudimí, proto první hodina začíná už v 7:30. Od 6:30 do 7:15 je v provozu ranní školní družina.

O velké přestávce se mohou děti protáhnout v tělocvičně a také navštívit školní knihovnu.

Prvňáčkové hned po skončení vyučování přecházejí do školní družiny, v 11:45 se společně naobědvají ve školní jídelně a poté mohou odejít domů, nebo strávit odpoledne ve školní družině či na některém z aktuálně nabízených zájmových kroužků.