ŠKOLA


Naše škola pokračuje v dlouholeté tradici základního školství v Bojanově.

Žákům nabízíme klidné, přátelské prostředí vesnické školy obklopené malebnou krajinou Železných hor. Při výuce vycházející z našeho školního vzdělávacího programu klademe důraz na individuální přístup k žákům. Využíváme odborné učebny, moderní techniku i přírodní prostředí okolí školy. Výhodou naší školy je také umístění učeben, školní jídelny s kuchyní i školní družiny v jedné budově.

Začátek a konec vyučování je přizpůsoben jízdnímu řádu autobusových spojů na trase mezi Bojanovem a Chrudimí, proto první hodina začíná už v 7:30. Děti z Prachovic, Libkova, Krásného, Hradiště a Chlumu využívají k cestě do školy a ze školy dopravu školním svozovým autem, kterou zajišťuje Úřad městyse Bojanov a kterou je možné po dohodě s panem starostou individuálně upravit.

Po vyučování mohou děti navštěvovat zájmové kroužky realizované přímo ve škole.

O velké přestávce je dětem k dispozici tělocvična a školní knihovna. Školní problémy dětí je možné konzultovat s vyučujícími, se školní metodičkou prevence, výchovnou poradkyní nebo se školním speciálním pedagogem.

Úspěšnost našich žáků v přijímacích řízeních na střední školy je vysoká a naši absolventi odcházejí bez problémů studovat maturitní i učební obory, které si vybrali. Řadu ocenění získávají každoročně naši žáci také v rozličných vědomostních soutěžích a olympiádách na úrovni okresních i krajských kol či ve svých zájmových oborech.