PORADENSKÉ SLUŽBY


Neodpovídají školní výsledky vašeho dítěte vynaložené domácí přípravě?

Máte podezření na poruchu učení?

Necítí se vaše dítě ve škole bezpečně?

Má vaše dítě problémy se spolužáky nebo s učiteli?

Obáváte se, že by vaše dítě mohlo zneužívat návykové látky, popř. že denně tráví nepřiměřeně dlouhou dobu u počítače nebo s mobilem?

Vybíráte s vaším deváťákem střední školu?

Potýká se vaše dítě s dopady distanční výuky?

Kontaktujte nás. Problém s vámi prokonzultujeme a pokusíme se ho vyřešit nebo vám doporučíme návštěvu dalšího poradenské pracoviště. Můžete se také obrátit přímo na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Chrudimi nebo na Středisko výchovné péče ARCHA v Chrudimi, se kterými úzce spolupracujeme.

Mgr. Marie Sýkorová

výchovný poradce, školní speciální pedagog

email: masykorka@seznam.cz

tel. 608 728 699

konzultační hodiny: po, st, čt  15:00 - 16:00 

Mgr. Soňa Chvojková

školní metodik prevence

email: sona.chvojkova@zsbojanov.cz

tel. 732 142 000 

konzultační hodiny: st 13:15 - 13:45