KROUŽKY


Zájmové kroužky jsou naší školní vlajkovou lodí, která bohužel v důsledku proticovidových opatření v poslední době poněkud uvízla na mělčině.

Naši žáci jsou díky práci v zájmových kroužcích nedílnou součástí kulturního a společenského dění v Bojanově a okolí a aktivně se rozvíjejí v oborech svých zájmů.

Na realizaci zájmových kroužků se podílejí zaměstnanci školy, místní organizace a spolky a DDM Chrudim.


KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22

Až do odvolání se kvůli aktuálním doporučením NEKONÁ taneční kroužek a pěvecký sbor pro žáky 3. - 9. třídy. Dochází zde k těsnému a dlouhodobému kontaktu dětí z různých tříd, které se ve škole nikde jinde nepotkávají.