KROUŽKY


Zájmové kroužky jsou naší školní vlajkovou lodí, která bohužel v důsledku proticovidových opatření v poslední době poněkud uvízla na mělčině.

Naši žáci jsou díky práci v zájmových kroužcích nedílnou součástí kulturního a společenského dění v Bojanově a okolí a aktivně se rozvíjejí v oborech svých zájmů.

Na realizaci zájmových kroužků se podílejí zaměstnanci školy, místní organizace a spolky a DDM Chrudim.


KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23


Kroužky zahajují svoji činnost zpravidla první týden v říjnu. 

Sledujte stránky jednotlivých kroužků.