O NAŠÍ ŠKOLE


Základní škola v Bojanově se může chlubit dlouholetou tradici. Současná budova Základní školy v Bojanově otevřela nedočkavým žáčkům prvně svou náruč v září roku 1932. Vzdělávání místních i přespolních dětí však sahá podstatně dál do minulosti. Dle pamětní školní knihy z poloviny 19. stol. byla škola v Bojanově založena v roce 1760. Budova sloužící k danému účelu byla postavena v  letech 1823 - 1824. Dnes zde najdeme poštu či obecní byty.

Roku 1938 byla měšťanská škola přejmenována na měšťanskou újezdní školu, kam byly povinovány posílat své děti obce Bojanov, Seč, Kovářov, Bezděkov, Prosíčka, Nové Lhotice, Liboměřice, Petříkovice, Rtenín, Mezisvětí a Spáleniště. Svůj název neměnila škola poprvé ani naposledy. V dalších letech jsme v Bojanově měli hlavní školu, národní školu, střední školu, osmiletou střední školu, základní devítiletou školu a konečně základní školu.

Druhá světová válka se školy dotkla v mnoha ohledech. Například v únoru 1940 byl odborný učitel František Zelinka zatčen gestapem. Důvodem byla jeho angažovanost v odboji. Až do konce války dlel v koncentračním táboře Ravensbrück. I ostatní učitelé v čele s ředitelem museli nejednou prokázat svou statečnost a vysoký morální kredit.

Za války (r. 1943) vznikl ve školní budově místní biograf. V roce 1951 byl na bojanovské škole zřízen Pionýr a zanikla lidová škola hospodářská. Ve stejném roce o letních prázdninách sloužila školní budova jako zotavovna dětí zdejšího okresu. Šedesátá léta započala v bojanovské škole vybudováním mateřské školky. Nacházela se v prostorách bytu původně určeného řediteli školy.  V roce 1978 došlo ke sloučení s málotřídní školou v Licibořicích, což znamenalo nárůst žáků. Naopak 1. 9. 1990 byla otevřena škola v Seči (2. stupeň), a tím žáků v Bojanově ubylo.

Větší rekonstrukce se škola dočkala v roce 1993. Školní budova dostala novou střechu a omítku. Ve školním roce 1999 - 2000 byla škola vybavena plynovými kotli a v roce 2002 počítačovou učebnou a internetem. O rok později vyrostlo na prostranství za školou hřiště na míčové hry a tenisový kurt. V roce 2007 byla rekonstruována školní kuchyně a jídelna. Po změně financování škol se téměř každý rok investovalo do zlepšení prostředí školy (šatny, toalety, tělocvičny, moderní vybavení tříd a počítačové učebny apod.) "Doba covidová" pak přispěla k dalším větším investicím (sborovna, ředitelna, dokončení rekonstrukce toalet). V létě 2021 byla dovršena kompletní výměna oken a dveří.   

Stará škola

Budova nové školy v polovině 20. století

Bojanovská škola v roce 2007