DISTANČNÍ VÝUKA


Distanční výuka probíhá v prostředí MS Teams, kde mají děti zřízen účet s oprávněním využívat jednotlivé produkty v balíčku MS 365.