ŠKOLNÍ DRUŽINA


Školní družina je v provozu každý den před vyučováním od 6:30 do 7:15 a po vyučování od 11:15 do 16:15.

Její oddělení nebo školní klub, který ke školní družině patří, mohou navštěvovat žáci 1. - 5. ročníku. Kapacita školní družiny je 50 žáků a žáci jsou do ní přijímáni na základě kritérií stanovených ředitelkou školy.

Kromě svých kmenových místností využívají jednotlivá oddělení školní družiny a školní klub také tělocvičny, koutek pohody, školní hřiště, knihovnu nebo keramickou dílnu a přírodní prostředí v okolí školy.

Režim školní družiny je úzce propojen se zájmovými kroužky, které ve škole aktuálně probíhají.

Pro přihlášení dítěte do školní družiny nebo školního klubu je nezbytné vyplnit Zápisový lístek a uhradit poplatek za ŠD 100,- Kč měsíčně (500,- za pololetí).

Omluvit nepřítomnost dítěte ve školní družině je třeba písemně (ŽK, notýsek) nebo prostřednictvím online omluvenky. V mimořádných případech je možné kontaktovat vychovatelky také telefonicky.