ŠKOLNÍ DRUŽINA


Školní družina je v provozu každý den před vyučováním od 6:30 do 7:15 a po vyučování od 11:15 do 16:15. Pro vyzvednutí nebo samostatný odchod dítěte z družiny doporučujeme zvolit čas, kdy nebude narušován její denní program - hned po vyučování, ve 13:00 a 13:30 (na linkové autobusy), nebo v době od 15:00 do 16:15.

Jednotlivá oddělení školní družiny mohou navštěvovat žáci 1. - 5. ročníku. Kapacita školní družiny je 75 žáků a žáci jsou do ní přijímáni na základě kritérií stanovených ředitelkou školy.

Kromě svých kmenových místností využívají jednotlivá oddělení školní družiny také obě tělocvičny, Koutek pohody, školní hřiště, knihovnu nebo keramickou dílnu a přírodní prostředí v okolí školy.

Režim školní družiny je úzce propojen se zájmovými kroužky, které ve škole aktuálně probíhají.

Pro přihlášení dítěte do školní družiny je nezbytné vyplnit Zápisový lístek a uhradit poplatek za ŠD 100,- Kč měsíčně (500,- za pololetí).

Omluvit nepřítomnost dítěte ve školní družině je třeba písemně (ŽK, notýsek) nebo prostřednictvím online omluvenky. V mimořádných případech je možné kontaktovat vychovatelky také telefonicky.