ONLINE OMLUVENKA Z VYUČOVÁNÍ


Tato forma omluvenky slouží k rychlé informaci o absenci vašeho dítěte ve vyučování. 

Absenci je nutné zaznamenat do žákovské knížky nebo žákovského průkazu.

Plánovanou absenci delší než dva dny (rodinná dovolená apod.) povolí ředitelka školy na základě podané žádosti o uvolnění dítěte z vyučování.