ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK 

2. - 9. TŘÍDA


... základy první pomoci pro mladé záchranáře

* pro žáky 2. - 9. ročníku
* čtvrtek 13:30 - 15:00
ZAČÍNÁME 6.10.
* Marie Kubelková, Marie Chvojková

OMLUVENKA - ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK