2016 - 2017


Zelené peklo - GJR Chrudim - 8. a 9. ročník

Praha patří dětem - akce MŠMT + Města Prahy + DDM - 14. - 16. 10. 2016 - Anna a Natálie Fajmonovy (7. a 9. ročník) - pochvala za vzornou práci v DDM Chrudim

Soutěž technických dovedností - SPŠS Chrudim - chlapci 8. + 9. ročníku - 4. 11. 2016 - J. Slanina (8. ročník)

Recitační soutěž - okresní kolo - Anna Beranová (2. ročník)

Dějepisná olympiáda - Natálie Fajmonová (9. ročník) , Vojtěch Michálek (6. ročník)

Plavecké závody - Mikroregion Hlinecko - Patrik Černý (9. ročník) - 3. místo

Matematický klokan - kategorie Klokánek - Vojtěch Mrtka (5. ročník) - 3. místo

Soutěž mladých zdravotníků - Jan Chvojka, Eliška Dostálová, Simona Hrdinová, Eliška Sýkorová, Anna Beranová, Petr Chvojka, Radim Hrdina - 2. místo v okresním kole

Sběr papíru - Michaela Mrtková, Josef Mrtka, Vojtěch Michálek (všichni 6. ročník)

Sběr léčivých rostlin - Anna Růžičková (3. ročník)