2018 - 2019


Soutěž technických dovedností - SPŠS Chrudim - žáci 9. ročníku - Jan Gregor

Dějepisná olympiáda - Anna Fajmonová (9. ročník), Vojtěch Michálek (8. ročník) - krajské kolo

Olympiáda Čj - Vendula Pavlíčková (8. ročník), Anna Fajmonová (9. ročník)

Matematická olympiáda - Josef Mrtka (8. ročník)

Plavecké závody škol mikroregionu Hlinecko - Richard Linhart (7. ročník) - 3. místo, Jan Růžička (7. ročník), Jan Gregor (9. ročník) - 4. místo

Výtvarná soutěž PO očima dětí - Jakub Vlasák (2. ročník) - 3. místo

Výtvarná soutěž Kouzelné jaro 2019 - DDM Chrudim - čestné uznání|: Michaela Mrtková (8. ročník)Liliana Dymáková (2. ročník)Jakub Sedlák (2. ročník)

Matematický klokan - Kateřina Stará - 6. místo, Vojtěch Mrtka - 7. místo (oba 7. ročník)

Soutěž mladých zdravotníků 

Jan Chvojka, Eliška Dostálová, Anežka Sýkorová, Eliška Sýkorová, Zita Křivská (7. ročník)

Petr Chvojka, Anna Beranová, Anna Sedláková, Lenka Stehnová, Milena Žďárská (4. ročník)