2021 - 2022


Konverzace v AJ – Klaudie Kosová - 5. místo v okresním kole

Literární soutěž – Skrytá paměť Moravy

Matematický klokan

Výtvarné soutěže: Zámecká strašidla – Zámek Slavkov

Jarní mláďátka – DDM Chrudim – Julie Kučerová

Hledáme mladého grafika – SOŠ Přelouč – Andrea Koubová, Jiří Stehno