2022 - 2023


Celostátní soutěž v keramice -  "Fauna a flora tropů a subtropů" - Praha - oceněna: Anežka Mihovičová (8. roč.)

Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo: Adam Balog (8. roč.) - 9. místo

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo: Adam Balog (8. roč.) - 5. místo,  Kateřina Křivská (9. roč.) - 11. místo 

Matematická soutěž - Klokánek (4. a 5. ročník) - nejúspěšnější řešitelé: Radovan Kovář (5. roč.) - 8. místo, Elena Křivská (4. roč.) - 34. místo (celkem 1328 řešitelů z okresu Chrudim, dalších 13 žáků ZŠ Bojanov v první stovce úspěšných řešitelů)

Matematická soutěž Pangea - úspěšná řešitelka Elena Křivská (4. ročník) - 18. místo v Pardubickém kraji (z 492 účastníků) a 602. místo v republikovém srovnání (celkem 11 815 účastníků).  

Rosteme s knihou - literární soutěž - mezi 10 nejlepšími v republice se umístil Adam Balog (8. ročník)

Výtvarná soutěž DDM Chrudim - diplomy získaly Viktorie Voženílková (3. ročník) a Kateřina Sadílková (4. ročník) 

Soutěž v poznávání rostlin, živočichů a minerálů:

3. ročník - Ester Kopčáková - 21. místo (živočichové) a 8. místo (rostliny), Martin Joska - 6. místo (živočichové) a 35. místo (rostliny). Celkem se zúčastnilo poznávání živočichů 73 dětí a rostlin 54 dětí. 

4. ročník - Elen Křivská - 12. místo (živočichové) a 15. místo (rostliny), Anna Brůhová - 33. místo (živočichové) a 19. místo (rostliny), Kateřina Mihovičová - 36. místo (živočichové) a 25. místo (rostliny). Celkově poznávalo živočichy 98 dětí a rostliny pak 68 dětí.

6. a 7. ročník: Aleš Sýkora - 37. místo (živočichové) a 23. místo (rostliny), Valentina Hurská - 18. místo (živočichové) a 24. místo (rostliny), Jakub Gregor - 69. místo (živočichové) a 46. místo (rostliny). Zabojovali v konkurenci 75 (živočichové) a 57 (rostliny) žáků z celého Pardubického okresu.

TECHNOhrátky (Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim) - 1. místo v manuálních aktivitách: Adam Balog, Filip Doležal, Vojtěch Donát, Jakub Gottwald, Petr Chvojka, Václav Linhart, Jonáš Peterka, Pavel Pospíšil, Adéla Beerová, Julie Kučerová, Adéla Nepovímová, Anna Sedláková, Monika Strouhalová (všichni 8. ročník) a Jan Sixl (7. ročník). 

Pohádkové oKouzlení - výtvarná soutěž v rámci 32. ročníku festivalu "Jičín - město pohádky" - čestné uznání Radovan Kovář (5. ročník)