KERAMIKA 6. - 9. TŘÍDA


... tvořivost, relax a umělecká díla

* pro žáky 6. - 9. ročníku
* čtvrtek 13:30 - 15:00

ZAČÍNÁME 14.9.
                                                Cena 1500,- Kč (materiál nedotovaný z poplatku za ŠD)

* Gabriella Gallo

OMLUVENKA - KERAMIKA III