PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 
 VZHLEDEM KE COVID-19


ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:

  • Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  
  • Dodržování zásad osobní hygieny a skupinové izolace.
  • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) v závislosti na mimořádných opatřeních.
  • Minimalizovat kontakt mezi dětmi/žáky/studenty různých tříd a skupin, zejména v období září 2021.
  • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
  • Ve škole zřízena IZOLAČNÍ MÍSTNOST - vedle velké tělocvičny - vchod v zadní části školy.