SBOROVÝ ZPĚV 1. - 4. TŘÍDA


... pro radost ze společného zpívání

* pro žáky 1. - 4. ročníku
* čtvrtek 12:30 - 13:30

ZAČÍNÁME 5.10.

* Mgr. Hana Josefína Blažková

OMLUVENKA - SBOROVÝ ZPĚV