SBOROVÝ ZPĚV 1. + 2. TŘÍDA


... pro radost ze společného zpívání

* pro žáky 1. a 2. ročníku
* středa 12:30 - 13:30
ZAČÍNÁME 5.10.
* Mgr. Hana Josefína Blažková

OMLUVENKA - SBOROVÝ ZPĚV