ŠKOLNÍ ZRALOST


  • Soustředí se vaše dítě na vypracování úkolu?
  • Není pro něj problém se od vás na několik hodin denně odloučit?
  • Dokončí rozpracovaný úkol?
  • Zvládá drobné neúspěchy bez emočních nebo agresivních výbuchů?
  • Podřídí se daným pravidlům (např. ve hře)?
  • Spolupracuje s vrstevníky a s dospělými?
  • Nechá druhého domluvit a vnímá, co říká?
  • Bez obtíží kreslí, stříhá, navléká korálky nebo staví ze stavebnice?


Školní zralost je důležitým aspektem pro úspěšné zvládání celé řady výzev, které na vaše dítě po nástupu do školy čekají.

Jakékoliv pochybnosti ohledně emoční, sociální, psychické či fyzické zralosti vašeho dítěte konzultujte s pediatrem, učitelkami v MŠ nebo s pracovníky Pedagogicko psychologické poradny