SPORTOVNÍ HRY 2. - 5. TŘÍDA


... s míčem i bez, s běžnými sportovními i netradičními pomůckami, ale určitě se spoustou zábavy

* pro žáky 2. - 5. ročníku
* pondělí 13:30 - 15:00

* Dominika Nováková

OMLUVENKA - SPORTOVNÍ HRY