Proč právě naší školu?

Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům. Naše škola si klade za cíl především to, abychom našim žákům zajistili kvalitní přípravu pro další vzdělávání a vybavili je pozitivním přístupem ke vzdělávání vůbec, neboť v dnešní době stále vzrůstá význam celoživotního vzdělávání. Individuálním přístupem k našim žákům přispíváme k jejich rozvoji. Uvědomujeme si rozdíly mezi našimi žáky, identifikujeme jejich vzdělávací potřeby a zařazujeme příslušné metody a formy práce.

Ke kvalitnímu vzdělávání naši učitelé zajišťují odpovídající podmínky. V prostředí školy se naši pedagogové snaží vytvořit svým žákům i sobě bezpečné klima. Velký důraz klademe na preventivní opatření proti sociálně patologickým jevům a snažíme se vytvářet podmínky pro zdravý životní styl našich žáků (pitný režim, přestávky v tělocvičně, lyžařský výcvik, škola v přírodě, vyučovací hodiny mimo školní budovu) s důrazem na ekologickou výchovu (sběr papíru, třídění odpadu, šetření s energií a vodou).

Ke správným vztahům mezi učiteli a žáky přispívá bohatá nabídka mimoškolních činností. Škola organizuje širokou nabídku různých kroužků.

Ve venkovském prostředí plní naše škola funkci jakéhosi zázemí pro sportovní a kulturní vyžití. Škola má tak obrovský podíl na veřejném životě obce Bojanov. V budově školy se pořádají různé kurzy a zájmové útvary pro děti i dospělé a různé kulturní a společenské akce.

Vytvořeno službou Webnode