ZÁPIS DO 1. TŘÍDY


Zápis do první třídy naší školy zpravidla probíhá v první polovině měsíce dubna dle platné legislativy (školský zákon, 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Na základě podané Žádosti o přijetí nebo po telefonické dohodě obdrží vaše dítě pozvánku k zápisu včetně informací o organizaci zápisu a nezbytných dokumentech, které bude potřeba u zápisu předložit.

Dětem z posledních ročníků MŠ Bojanov, MŠ Licibořice a MŠ Mladoňovice posíláme pozvánku k zápisu do první třídy automaticky. Rodiče pak, pokud se pro naši školu rozhodnou, podají Žádost o přijetí.