AKTUALITY

  • 20. 5. - Divadélko pro školy (60 Kč) - v tělocvičně školy
  • 27. 5. - beseda Kyberšikana - 6. a 7. roč.
  • 30. 5. - beseda Kyberšikana - 8. a 9. roč.
  • 31. 5. - beseda Kyberšikana - 4. a 5. roč.

 Milí rodiče, máte-li čas a chuť, prosíme o vyplnění anonymního dotazníku

https://forms.office.com/r/u9FMBAQUMC

Jedná se o nový výzkum, který se věnuje rizikovému fenoménu: sharentingu ( rizikové sdílení citlivých informací o dítěti - fotografie, videa - především v online prostředí.) Výzkum provádí tým projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci s podporou společnosti Microsoft. Veškeré údaje o respondentech (demografická data) budou využita pouze a výhradně ke statistickému zpracování, nikoli ke komerčnímu či nekomerčnímu využití. Data jsou anonymizována a nejsou a nebudou předávána třetím stranám.

  • Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání v Základní škole Bojanov pro školní rok 2022/23

V září 2022 oslaví naše škola 90. narozeniny, o oslavenkyni nepřestáváme pečovat: 

  • Od února si děti vychutnávají oběd na pohodlných židlích u nových stolů.
  • V pondělí 21. 3. byla zahájena oprava střechy. Dbejte prosím v místě staveniště zvýšené opatrnosti.
  • Modernizací též projdou prostory za velkou tělocvičnou - v budoucnu zde bude cvičná kuchyňka spojená s keramickou dílnou.
BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY
BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ