SBOROVÝ ZPĚV


... společné zpívání především pro radost

* pro žáky 5. - 9. ročníku
* středa 13:30 - 15:00

ZAČÍNÁME 20.9.

* Mgr. Darja Michálková

OMLUVENKA - SBOROVÝ ZPĚV