SBOROVÝ ZPĚV


... dokud nás covid (opět) nerozdělí

* pro žáky 4. - 9. ročníku
* středa 13:30 - 15:00
PRAVIDELNÉ ZKOUŠKY SBORU ZAČÍNAJÍ 2. LISTOPADU. 
Více info + repertoár k nastudování najdete v MS Teams.
* Mgr. Darja Michálková

OMLUVENKA - SBOROVÝ ZPĚV