SBOROVÝ ZPĚV


... dokud nás covid (opět) nerozdělí

* pro žáky 4. - 9. ročníku
* středa 13:30 - 15:00
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI KROUŽKU SE ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ODKLÁDÁ.
SLEDUJTE ZPRÁVY V TEAMS.
* Mgr. Darja Michálková

PŘIHLÁŠKA - SBOROVÝ ZPĚV